www.estate.am – www.estate.am

full starfull starhalf starempty starempty star ռեյտինգ 2.5 , 3 կարծիքներ

Վեբ Կայք : http://www.estate.am

Գրեք ձեր կարծիքը

Խնդրում ենք գնահատել այս վայրը 1-ից 5 աստղ (1=շատ վատ, 5=շատ լավ)

Կարծիքներ

what a hell you all me on Monday morning at 9am and say that I owe you money??? how can I owe you money if your service is 100$ prepay??? a very stupid girl who couldn't even speak literature Armenian , was trying to explain me that they updated my statement in their site for one year and I need to pay 3000 and . My question - why you updated it without asking me ??? remove it , I don't need your stupid service, stop stealing money from people!

ռեյտինգ +1
կարդալ

What I actually want to distinguish here is the attainability of the pictures... everything is clear here and not complicated.... I often look for a house we want to buy now... only where I phone , everybody is out of reach... what's the matter I can't understand.... But generally I I like estate.am

ռեյտինգ +2
կարդալ

սկզբում հիշում եմ գովազդում էին որ անվճարա ու որ միջնորդներ չկան...հիմա մի հատ բնակարան իրանց մոտ դնելու համար գալիս նկարում են ու պետք վճարես մի քանի հազար (չեմ հիշում կոնկրետ ինչքան), բացի այդ էլ ահավոր շատ միջնորդներ են լցվել էս կայքում..ում զանգումես հիմա միջնորդա, լավ սկսեցին, հետո համը դուրս եկավ ինչպես միշտ

ռեյտինգ +3
կարդալ

Քարտեզ

Armenia, online services 2
;