Picasso Place Preschool .

empty starempty starempty starempty starempty star ռեյտինգ 0 , 0 կարծիքներ

Վեբ Կայք : http://picassoplacepreschool.info-tbilisi.com/

Ժամեր : 08:30 - 17:00 Mon, Tus, Wed, Thur, Fri,

Հեռախոս : +995 790 93 47 00

Մեր մասին:
Classes Offered Weekly - Irakli Tsuladze - Sculpting Friaday (2pm-3pm) 15Gel Naisi Mesxia - Ballet & Georgian Dance Monday Thursday(2pm-3pm) 15Gel Lela Basilaia - Karate Wednesday (2pm-3pm)15Gel

Կարծիքներ

Կարծիքներ դեռ չկան, եղեք առաջինը -

Գրեք ձեր կարծիքը

Խնդրում ենք գնահատել այս վայրը 1-ից 5 աստղ (1=շատ վատ, 5=շատ լավ)

Քարտեզ

51. B. Jgenti St. Tbilis
;