CyberStars-ՍայբերՍթարս

empty starempty starempty starempty starempty star ռեյտինգ 0 , 0 կարծիքներ

Վեբ Կայք : http://www.cyberstars.am

Ժամեր : 24/7

Մեր մասին:
CyberStars game zone offers a cutting edge first class gaming experience on some of the most advanced gaming machines produced by the Intel Corporation.

Կարծիքներ

Կարծիքներ դեռ չկան, եղեք առաջինը -

Գրեք ձեր կարծիքը

Խնդրում ենք գնահատել այս վայրը 1-ից 5 աստղ (1=շատ վատ, 5=շատ լավ)

Քարտեզ

Երևան, Աբովյան 11/55
;