Casino Iveria .

empty starempty starempty starempty starempty star ռեյտինգ 0 , 0 կարծիքներ

Ժամեր : - Mon, Tus, Wed, Thur, Fri, Sat, Sun,

Հեռախոս : +995 32 240 22 45/46

Facebook : http://www.casinoiveria.com

Կարծիքներ

Կարծիքներ դեռ չկան, եղեք առաջինը -

Գրեք ձեր կարծիքը

Խնդրում ենք գնահատել այս վայրը 1-ից 5 աստղ (1=շատ վատ, 5=շատ լավ)

Քարտեզ

Rose Revolution Square 0108, Radisson Blu Iveria Hotel
;